Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-02-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2011Z02134".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2011-02-03
Datum van uitgifte 2011-02-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2011Z02134
Indiener J.A. Hennis-Plasschaert
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-02-03
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Een diepgravend onderzoek naar de precieze toedracht van het overlijden van Michelle Mooij
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2010-2011
Vraagnummer 2011Z02134