Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-01-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2011Z00250".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2011-01-11
Datum van uitgifte 2011-01-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2011Z00250
Indiener J.A. Hennis-Plasschaert
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-01-11
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Diepgravend onderzoek naar de toedracht van het overlijden van Michelle Mooij
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2010-2011
Vraagnummer 2011Z00250