Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-11-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2010Z15866".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2010-11-04
Datum van uitgifte 2010-11-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2010Z15866
Indiener E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink
Onderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Onderzoek en wetenschap
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-11-04
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht dat vier technologische topinstituten voor farmacie en biotechnologie dreigen te verdwijnen
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2010-2011
Vraagnummer 2010Z15866