Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-09-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2010Z12654".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2010-09-10
Datum van uitgifte 2010-09-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2010Z12654
Indiener T. Dibi
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-09-10
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Binnenlandse adoptie door lesbische ouderparen
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2009-2010
Vraagnummer 2010Z12654