Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-09-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2010Z12347".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2010-09-07
Datum van uitgifte 2010-09-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2010Z12347
Indiener J.S. Voordewind
Indiener M.M. van Toorenburg
Indiener C.A. Ortega-Martijn
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-09-07
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Kinderbijslag ten behoeve van ontwikkelingswerkers
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2009-2010
Vraagnummer 2010Z12347