Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-20102010Z09954

Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Irrgang (SP), Dikkers (PvdA), Van der Staaij (SGP), Ten Broeke (VVD) en Peters (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over topsalarissen bij ontwikkelingsorganisatie SNV (ingezonden 25 juni 2010).

Vraag 1

Afgaande op berichten1 over het voorstel van SNV om de hoge directiesalarissen te bevriezen en de reactie van u hierop om deze hoge salarissen te verrekenen met de subsidie: op wat voor manier gaat u dit voorstel in de praktijk brengen? Kunt u aangeven hoe deze verrekening vorm krijgt? Vanaf wanneer gaat dit in? Zal dat met terugwerkende kracht zijn?

Vraag 2

Zijn er nog meer ontwikkelingsorganisaties die niet onder het medefinancieringsstelsel (MFS) vallen, waar hoge directiesalarissen worden uitgekeerd, boven de afgesproken bovengrens van salarissen voor directeuren? Zo ja, welke?

Vraag 3

Bent u bereid aan te dringen op een plafond voor salarissen bij ontwikkelingsorganisaties die voor het grootste deel door de overheid worden gefinancierd, ook als deze organisaties niet onder het MFS vallen? Zo ja, kan dat op korte termijn? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Driessen (PVV), ingezonden 25 juni 2010 (vraagnummer 2010Z09924)


XNoot
1

Nu.nl, 23 juni 2010

http://www.nu.nl/economie/2276633/ontwikkelingsorganisatie-bevriest-salaris-directie.html

De Telegraaf, 24 juni 2010

http://www.telegraaf.nl/binnenland/7030250/__Verhagen_kort_hulporganisatie__.html?sn=binnenland