Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-06-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2010Z09446".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2010-06-16
Datum van uitgifte 2010-06-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2010Z09446
Indiener H. Brinkman
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-06-16
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht dat de politie discrimineert in een personeelsadvertentie
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2009-2010
Vraagnummer 2010Z09446