Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat in Nederland jaarlijks zeker 200.000 ouderen mishandeld worden (ingezonden 16 juni 2010).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Zeker 200.000 ouderen mishandeld»?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op dit schokkende aantal dat in werkelijkheid waarschijnlijk nog vele malen hoger ligt volgens ouderenorganisatie ANBO?

Vraag 3

Hoe gaat u het terugdringen van ouderenmishandeling topprioriteit maken?

Vraag 4

Bent u bereid de maatregelen die ik in 2008 heb voorgesteld te realiseren2, namelijk:

  • VOG voor iedere zorgmedewerker;

  • (anoniem) Meldpunt Ouderenmishandeling in elke gemeente;

  • Meldcode Ouderenmishandeling voor de beroepsgroep;

  • Landelijk Registratiepunt raadpleegbaar door zorgaanbieders van medewerkers die in het verleden zijn ontslagen wegens mishandeling, verwaarlozing, onheuse bejegening van ouderen en gehandicapten;

  • Bevoegdheid Inspectie voor de Gezondheidszorg tot het schorsen van zorgmedewerkers die zich schuldig maken ouderenmishandeling

  • Verdubbeling maximumstraf bij ouderenmishandeling?

Zo nee, waarom niet?


XNoot
1

De Telegraaf, 15 juni 2010.

XNoot
2

Kamerstuk 31 700 XVI, nr. 55.

Naar boven