31 700 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

nr. 55
MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 5 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat ongeveer 160 000 ouderen jaarlijks het slachtoffer zijn van mishandeling;

verzoekt de regering een topprioriteit te maken van het terugdringen van ouderenmishandeling, mede door de volgende zes punten te bewerkstelligen:

– VOG voor iedere zorgmedewerker;

– (anoniem) Meldpunt Ouderenmishandeling in elke gemeente;

– Meldcode Ouderenmishandeling voor de beroepsgroep;

– Landelijk Registratiepunt raadpleegbaar door zorgaanbieders van medewerkers die in het verleden zijn ontslagen wegens mishandeling, verwaarlozing, onheuse bejegening van ouderen en gehandicapten;

– bevoegdheid Inspectie voor de Gezondheidszorg tot het schorsen van zorgmedewerkers;

– strafverzwaringsgrond van 100% bij strafbare feiten tegen ouderen en gehandicapten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Naar boven