Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-06-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2010Z09078".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2010-06-03
Datum van uitgifte 2010-06-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2010Z09078
Indiener R. Vermeij
Indiener P. Linhard
Onderwerp Cultuur en recreatie | Recreatie
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-06-03
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De plannen voor de vestiging van een Landal-Greenpark bij Fort Benoorden Spaarndam
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2009-2010
Vraagnummer 2010Z09078