Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-11-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-ek-232407".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Beleidsonderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2023-11-21
Datum van uitgifte 2023-11-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-ek-232407
Indiener Van Rooijen
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-KamervragenZonderAntwoord-Web/1.2/xml/MC-OEP-KamervragenZonderAntwoord-Web.xml
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.aanhangsel ah-ek-20232024-11
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-11-23
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Nadere vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) medegedeeld aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over het advies van de Landsadvocaat over de Wet Toekomst Pensioenen Wtp (36 067) (ingezonden 21 november 2023).
Type kamervraag Nadere schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2023-2024
Vraagnummer 232407