Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-04-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-CXLVI-Z".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Staatsrecht
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-04-03
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de voortgang van de kabinetsreactie op het rapport ‘Gelijk recht doen’
Dossiernummer CXLVI
Dossiertitel Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-CXLVI-Z
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer Z
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-04-04
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de voortgang van de kabinetsreactie op het rapport ‘Gelijk recht doen’
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2022-2023