Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-05-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-CLVI-N".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Parlement
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-05-09
Documenttitel Amendement van het lid Schalk over wijziging van de Huishoudelijke Commissie in het College van Voorzitter en Ondervoorzitters
Dossiernummer CLVI
Dossiertitel Verslag van de Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-CLVI-N
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer N
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-05-10
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Verslag van de Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde; Amendement van het lid Schalk over wijziging van de Huishoudelijke Commissie in het College van Voorzitter en Ondervoorzitters
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2022-2023