Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-06-2024 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36560-VIII-18".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2024-06-10
Documenttitel Motie van de leden Beckerman en Pijpelink over onderzoek doen naar het aanpakken van marktwerking in schoolboeken
Dossiernummer 36560-VIII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36560-VIII-18
Indiener S.M. Beckerman
Indiener A. Pijpelink
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.8/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 18
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2024-06-11
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023; Motie; Motie van de leden Beckerman en Pijpelink over onderzoek doen naar het aanpakken van marktwerking in schoolboeken
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024