Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-02-2024 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36410-X-64".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2024-02-07
Documenttitel Motie van het lid Ergin c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden van een humanitaire luchtbrug en een maritieme corridor
Dossiernummer 36410-X
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36410-X-64
Indiener D.A. Ergin
Indiener S.E.M. Dobbe
Indiener I. Kahraman
Indiener J. Nordkamp
Indiener A. Podt
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 64
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2024-02-08
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Ergin c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden van een humanitaire luchtbrug en een maritieme corridor
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024