Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-09-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36410-72".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-21
Documenttitel Motie van de leden Gündogan en Omtzigt over het WODC laten onderzoeken welke mogelijkheden en waarborgen in het strafrecht toegepast kunnen worden bij integriteitszaken
Dossiernummer 36410
Dossiertitel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36410-72
Indiener N. Gündogan
Indiener P.H. Omtzigt
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 72
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-22
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van de leden Gündogan en Omtzigt over het WODC laten onderzoeken welke mogelijkheden en waarborgen in het strafrecht toegepast kunnen worden bij integriteitszaken
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024