Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-09-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36410-49".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-21
Documenttitel Motie van het lid Van Baarle c.s. over de verkeersboetes niet met 10% verhogen
Dossiernummer 36410
Dossiertitel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36410-49
Indiener S.R.T. van Baarle
Indiener G. Wilders
Indiener B.J. Eerdmans
Indiener W.R. van Haga
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 49
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-22
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Van Baarle c.s. over de verkeersboetes niet met 10% verhogen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024