Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-09-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36410-22".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-21
Documenttitel Motie van de leden Paternotte en Bontenbal over het afschaffen van fossiele voordelen tot diplomatiek speerpunt maken
Dossiernummer 36410
Dossiertitel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36410-22
Indiener J.M. Paternotte
Indiener H. Bontenbal
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 22
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-22
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van de leden Paternotte en Bontenbal over het afschaffen van fossiele voordelen tot diplomatiek speerpunt maken
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024