Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-09-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36410-20".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-21
Documenttitel Motie van het lid Marijnissen over uitspreken dat de salarissen van Tweede Kamerleden met 30 procent verlaagd worden en dit geld gebruiken om kinderen in armoede met de feestdagen een cadeau te geven
Dossiernummer 36410
Dossiertitel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36410-20
Indiener L.M.C. Marijnissen
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 20
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-22
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Marijnissen over uitspreken dat de salarissen van Tweede Kamerleden met 30 procent verlaagd worden en dit geld gebruiken om kinderen in armoede met de feestdagen een cadeau te geven
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024