Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36400-5".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-28
Documenttitel Amendement van het lid Grinwis over het afschaffen van de marktverkenning
Dossiernummer 36400
Dossiertitel Wijziging van de Woningwet in verband met verlengde opschorting van de marktverkenning
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36400-5
Indiener P.A. Grinwis
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 5
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-29
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Woningwet in verband met verlengde opschorting van de marktverkenning; Amendement; Amendement van het lid Grinwis over het afschaffen van de marktverkenning
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2023-2024