Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-10-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36399-C".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Overige economische sectoren
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Energie
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-10-27
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Klimaat en Energie inzake de Commissiemededeling betreffende de Europese Waterstofbank
Dossiernummer 36399
Dossiertitel Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de Europese waterstofbank
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36399-C
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer C
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1113793
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-10-27
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de Europese waterstofbank; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Klimaat en Energie inzake de Commissiemededeling betreffende de Europese Waterstofbank
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2023-2024