Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36360-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-05-31
Documenttitel Motie van de leden Sneller en Slootweg over de Algemene Rekenkamer onderzoek laten doen naar de productiviteitsontwikkeling bij een selectie uitvoeringsorganisaties
Dossiernummer 36360
Dossiertitel Financieel jaarverslag van het Rijk 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36360-6
Indiener J.C. Sneller
Indiener E.J. Slootweg
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 6
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-06-01
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2022; Motie; Motie van de leden Sneller en Slootweg over de Algemene Rekenkamer onderzoek laten doen naar de productiviteitsontwikkeling bij een selectie uitvoeringsorganisaties
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023