Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36360-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-05-31
Documenttitel Motie van het lid Den Haan over een onderzoek naar de armoede onder AOW'ers
Dossiernummer 36360
Dossiertitel Financieel jaarverslag van het Rijk 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36360-13
Indiener N.L. den Haan
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 13
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-06-01
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2022; Motie; Motie van het lid Den Haan over een onderzoek naar de armoede onder AOW'ers
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023