Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-11-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36342-C".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Belasting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-11-17
Documenttitel Nota naar aanleiding van het verslag
Dossiernummer 36342
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36342-C
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer C
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-11-17
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024); Nota naar aanleiding van het verslag
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2023-2024