36 342 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024)

C NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Ontvangen 17 november 2023

Het kabinet heeft met interesse kennisgenomen van de vraag van de PvdD.

In reactie op de vraag van de leden van de fractie van de PvdD, of alle bestaande lage btw tarieven in de landbouw, inclusief die voor het opfokken van dieren, komen te vervallen indien zowel het Belastingplan 2024 als de gewijzigde Fiscale Verzamelwet worden aangenomen, kan ik opmerken dat alle verlaagde tarieven die verband hielden met de landbouwregeling – waaronder het opfokken van dieren – met ingang van 1 januari 2025 komen te vervallen. De veruit omvangrijkste toepassing van het verlaagde btw-tarief in de landbouw blijft bestaan, omdat het verlaagde tarief blijft gelden voor alle door de landbouwsector geproduceerde voeding. Verder blijft aan de inputkant het verlaagde btw-tarief op diergeneesmiddelen van toepassing (die ziet op zowel huisdieren als landbouwdieren) en aan de outputkant het verlaagde tarief op sierteeltproducten.

De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, M.L.A. van Rij

Naar boven