Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-09-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36333-27".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Gemeenten
Beleidsonderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-26
Documenttitel Amendement van het lid Bisschop over het op verzoek van het college van B&W zelf exploiteren van een opvangvoorziening
Dossiernummer 36333
Dossiertitel Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36333-27
Indiener R. Bisschop
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 27
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-27
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen); Amendement; Amendement van het lid Bisschop over het op verzoek van het college van B&W zelf exploiteren van een opvangvoorziening
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2023-2024