Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-09-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36333-23".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Gemeenten
Beleidsonderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-26
Documenttitel Amendement van het lid Brekelmans over het laten vervallen van de wet na twee jaar
Dossiernummer 36333
Dossiertitel Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36333-23
Indiener R.P. Brekelmans
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 23
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-27
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen); Amendement; Amendement van het lid Brekelmans over het laten vervallen van de wet na twee jaar
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2023-2024