Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-07-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36274-43".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-07-04
Documenttitel Motie van de leden Kröger en Thijssen over een verplicht afbouwpad voor bedrijven naar klimaatneutraliteit in lijn met de doelen uit de Klimaatwet
Dossiernummer 36274
Dossiertitel Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36274-43
Indiener S.C. Kröger
Indiener J. Thijssen
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 43
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-07-05
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds); Motie; Motie van de leden Kröger en Thijssen over een verplicht afbouwpad voor bedrijven naar klimaatneutraliteit in lijn met de doelen uit de Klimaatwet
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023