Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-07-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36274-24".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-07-04
Documenttitel Amendement van de leden Thijssen en Kröger over besteding van ten minste 33% van het fonds aan verduurzaming van de gebouwde omgeving
Dossiernummer 36274
Dossiertitel Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36274-24
Indiener J. Thijssen
Indiener S.C. Kröger
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 24
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-07-10
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds); Amendement; Amendement van de leden Thijssen en Kröger over besteding van ten minste 33% van het fonds aan verduurzaming van de gebouwde omgeving
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2022-2023