Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-07-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36274-19".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-07-04
Documenttitel Amendement van het lid Kröger over het regelen dat fondsbeheerder en ontvangende departementen een motiveringsplicht hebben ten aanzien van de doelmatigheid van maatregelen
Dossiernummer 36274
Dossiertitel Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36274-19
Indiener S.C. Kröger
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 19
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-07-10
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds); Amendement; Amendement van het lid Kröger over het regelen dat fondsbeheerder en ontvangende departementen een motiveringsplicht hebben ten aanzien van de doelmatigheid van maatregelen
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2022-2023