Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-03-2023 gepubliceerd door Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36253-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Staatsrecht
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-03-09
Documenttitel Jaarverslag van de commissies voor de verzoekschriften betreffende de werkzaamheden in het vergaderjaar 2021-2022
Dossiernummer 36253
Dossiertitel Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36253-4
Indiener Z. El Yassini
Indiener F.H. Mittendorff
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer A;4
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-03-13
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Brief commissie; Jaarverslag van de commissies voor de verzoekschriften betreffende de werkzaamheden in het vergaderjaar 2021-2022
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2022-2023