Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-09-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36202-AD".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Belasting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-19
Documenttitel Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over mogelijkheid voor verhoging vrijgestelde vrijwilligersvergoeding (36.202)
Dossiernummer 36202
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36202-AD
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer AD
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1107845
OVERHEIDop.bijlage blg-1107846
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-21
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023); Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over mogelijkheid voor verhoging vrijgestelde vrijwilligersvergoeding (36.202)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2023-2024