Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-11-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36200-XIII-49".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-11-23
Documenttitel Motie van het lid Boucke over als voorwaarde opnemen dat een besteding uit het klimaatfonds bijdraagt aan 60% CO2-reductie in 2030 of klimaatneutraliteit in 2050
Dossiernummer 36200-XIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36200-XIII-49
Indiener R.M. Boucke
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 49
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-11-24
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023; Motie; Motie van het lid Boucke over als voorwaarde opnemen dat een besteding uit het klimaatfonds bijdraagt aan 60% CO2-reductie in 2030 of klimaatneutraliteit in 2050
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023