36 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023

Nr. 49 MOTIE VAN HET LID BOUCKE

Voorgesteld 23 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het klimaatfonds 35 miljard euro bevat, waarvan een aanzienlijk deel nog niet is geoormerkt;

overwegende dat het nog onduidelijk is aan welke voorwaarden bestedingen uit het klimaatfonds moeten voldoen;

overwegende dat het instellingsbesluit voor het klimaatfonds pas in juni 2023 wordt genomen;

verzoekt de regering om zo snel mogelijk, maar uiterlijk februari 2023, de definitieve kaders en voorwaarden voor aanvragen en bestedingen uit het klimaatfonds met de Tweede Kamer te delen;

verzoekt de regering om in ieder geval als voorwaarde op te nemen dat de besteding bijdraagt aan 60% CO2-reductie in 2030 of klimaatneutraliteit in 2050,

en gaat over tot de orde van de dag.

Boucke

Naar boven