Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36200-IX-32".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-23
Documenttitel Motie van het lid Ephraim over een deel van het vermogen in box 3 van kleine zelfstandigen als pensioenvermogen afscheiden en apart belasten
Dossiernummer 36200-IX
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36200-IX-32
Indiener O.R. Ephraim
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 32
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-24
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023; Motie; Motie van het lid Ephraim over een deel van het vermogen in box 3 van kleine zelfstandigen als pensioenvermogen afscheiden en apart belasten
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023