Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-09-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36194-Z".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-04
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over PDCIC: Beantwoording van vragen Moties-Nicolaï Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid
Dossiernummer 36194
Dossiertitel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36194-Z
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer Z
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1105686
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-04
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over PDCIC: Beantwoording van vragen Moties-Nicolaï Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2022-2023