Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36169-31".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-08
Documenttitel Motie van de leden Dassen en Koekkoek over een wettelijke grondslag in het Belastingplan 2024 voor heffingen aan bedrijven die onevenredig veel profiteren van een crisis
Dossiernummer 36169
Dossiertitel Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36169-31
Indiener L.A.J.M. Dassen
Indiener M. Koekkoek
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 31
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-09
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet); Motie; Motie van de leden Dassen en Koekkoek over een wettelijke grondslag in het Belastingplan 2024 voor heffingen aan bedrijven die onevenredig veel profiteren van een crisis
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023