Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36169-20".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-02
Documenttitel Amendement van de leden Koekkoek en Dassen ter vervanging van nr. 15 over een wijziging van de doelstellingen
Dossiernummer 36169
Dossiertitel Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36169-20
Indiener M. Koekkoek
Indiener L.A.J.M. Dassen
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 20
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-02
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet); Amendement; Amendement van de leden Koekkoek en Dassen ter vervanging van nr. 15 over een wijziging van de doelstellingen
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2022-2023