Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36151-35".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Belasting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-15
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 27 september 2022, over vrijgeven van alle sms-berichten tussen het Kamerlid Omtzigt en de toenmalige staatssecretaris van Financiën rondom de Catshuisregeling (Kamerstuk 36151-32)
Dossiernummer 36151
Dossiertitel Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36151-35
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Indiener Y.C. Kling
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 35
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1074210
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-17
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 27 september 2022, over vrijgeven van alle sms-berichten tussen het Kamerlid Omtzigt en de toenmalige staatssecretaris van Financiën rondom de Catshuisregeling (Kamerstuk 36151-32)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2022-2023