Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-09-2022 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36148-A".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-09-21
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022)650, 655, 657)
Dossiernummer 36148
Dossiertitel Voorstel voor een Richtlijn betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (herschikking) | Voorstel voor een Richtlijn betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen (herschikking) | Commissiemededeling inzake aantrekken van vaardigheden en talent naar de EU
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36148-A
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer A
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1050267
OVERHEIDop.bijlage blg-1050268
OVERHEIDop.bijlage blg-1050269
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-09-23
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel voor een Richtlijn betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (herschikking) | Voorstel voor een Richtlijn betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen (herschikking) | Commissiemededeling inzake aantrekken van vaardigheden en talent naar de EU; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022)650, 655, 657)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2022-2023