Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-06-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36139-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Beleidsonderwerp Werk | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-06-26
Documenttitel Motie van het lid Brekelmans over op basis van lokale wensen en voorkeuren de mate van open- of geslotenheid van azc's per locatie bepalen
Dossiernummer 36139
Dossiertitel Initiatiefnota van het lid Podt over “Meedoen vanaf dag één”
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36139-11
Indiener R.P. Brekelmans
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 11
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-06-27
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Initiatiefnota van het lid Podt over “Meedoen vanaf dag één”; Motie; Motie van het lid Brekelmans over op basis van lokale wensen en voorkeuren de mate van open- of geslotenheid van azc's per locatie bepalen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023