Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-07-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36120-14".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-07-05
Documenttitel Motie van de leden Van Raan en Sylvana Simons over het toetsen van uitgaven op een positief effect op het klimaat
Dossiernummer 36120
Dossiertitel Voorjaarsnota 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36120-14
Indiener L. van Raan
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 14
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-07-06
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorjaarsnota 2022; Motie; Motie van de leden Van Raan en Sylvana Simons over het toetsen van uitgaven op een positief effect op het klimaat
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022