Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35984-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-12-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van Strien c.s. over zich maximaal inspannen om De Vaandeldrager in elke provincie in Nederland tentoon te stellen
Dossiernummer 35984
Dossiertitel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35984-10
Indiener P.J.T. van Strien
Indiener H.E. de Hoop
Indiener L.M. Werner
Ondernummer 10
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-12-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk); Motie; Motie van het lid Van Strien c.s. over zich maximaal inspannen om De Vaandeldrager in elke provincie in Nederland tentoon te stellen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022