Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35942-33".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-09
Documenttitel Amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 16 over het verruimen van de beroepstermijn
Dossiernummer 35942
Dossiertitel Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35942-33
Indiener E.M. Westerveld
Indiener M. Mohandis
Indiener J.P. Kwint
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Indiener R. Verkuijlen
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 33
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-15
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp); Amendement; Amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 16 over het verruimen van de beroepstermijn
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2022-2023