Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-12-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35932-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-11-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigd amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 7 over het niet verder verhogen van de WOZ-waarde in het kader van de verhuurdersheffing
Dossiernummer 35932
Dossiertitel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35932-11
Indiener H. Nijboer
Indiener L. Bromet
Indiener S.M. Beckerman
Ondernummer 11
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-12-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 7 over het niet verder verhogen van de WOZ-waarde in het kader van de verhuurdersheffing
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2021-2022