Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-12-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35925-XVII-55".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-11-30
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigde motie van het lid Kuik c.s. over hulpprogramma's voor jezidivrouwen die vanwege seksueel geweld niet terug kunnen naar hun gemeenschap (t.v.v. 35925-XVII-32)
Dossiernummer 35925-XVII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35925-XVII-55
Indiener A. Kuik
Indiener D.G.M. Ceder
Indiener P.H. Omtzigt
Ondernummer 55
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-12-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Kuik c.s. over hulpprogramma's voor jezidivrouwen die vanwege seksueel geweld niet terug kunnen naar hun gemeenschap (t.v.v. 35925-XVII-32)
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022