Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35925-XVII-15".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-11-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Gijs van Dijk en Van der Lee over extra middelen voor het Civic Space Fund
Dossiernummer 35925-XVII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35925-XVII-15
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Indiener T.M.T. van der Lee
Ondernummer 15
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-11-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022; Amendement; Amendement van de leden Gijs van Dijk en Van der Lee over extra middelen voor het Civic Space Fund
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2021-2022