Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-10-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35925-XV-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-10-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters
Dossiernummer 35925-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35925-XV-4
Indiener P.H. Omtzigt
Ondernummer 4
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-10-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022; Amendement; Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2021-2022