35 925 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 7 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 96 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat er € 400.000 afgaat van de directie Communicatie in verband met de formatiereductie van voorlichters.

Omtzigt

Naar boven