Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35925-XIV-63".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Wassenberg en Graus over een kostendekkende bijdrage aan wildopvangcentra en dierenambulances voor gemaakte kosten in verband met de vogelgriep
Dossiernummer 35925-XIV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35925-XIV-63
Indiener F.P. Wassenberg
Indiener D.J.G. Graus
Ondernummer 63
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-12-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022; Motie; Motie van de leden Wassenberg en Graus over een kostendekkende bijdrage aan wildopvangcentra en dierenambulances voor gemaakte kosten in verband met de vogelgriep
Uitgiftedatum 2021-12-02
Vergaderjaar 2021-2022